Bấc thấm – Hưng Phú – Địa kỹ thuật môi trường https://vattucongtrinh.net Hưng Phú - Địa kỹ thuật môi trường Wed, 11 Mar 2020 02:51:03 +0000 vi hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.9.3 https://vattucongtrinh.net/wp-content/uploads/2019/01/cropped-NaviIcon-32x32.png Bấc thấm – Hưng Phú – Địa kỹ thuật môi trường https://vattucongtrinh.net 32 32 156868464 Thông số kỹ thuật Bấc thấm – Các chỉ tiêu thí nghiệm https://vattucongtrinh.net/thong-so-ky-thuat-bac-tham.html https://vattucongtrinh.net/thong-so-ky-thuat-bac-tham.html#respond Wed, 11 Mar 2020 02:51:03 +0000 https://www.vattucongtrinh.net/?p=3594 https://vattucongtrinh.net/thong-so-ky-thuat-bac-tham.html/feed 0 3594 Bấc thấm đứng và các giải pháp khai hoang bờ biển Singapore https://vattucongtrinh.net/bac-tham-dung-bac-tham-ngang.html https://vattucongtrinh.net/bac-tham-dung-bac-tham-ngang.html#respond Wed, 16 Jan 2019 11:51:20 +0000 https://vattucongtrinh.net/?p=2809 https://vattucongtrinh.net/bac-tham-dung-bac-tham-ngang.html/feed 0 2809 Bấc thấm là gì ? Ứng dụng của Bấc thấm trong xử lý nền đất yếu https://vattucongtrinh.net/bac-tham-la-gi-ung-dung-bac-tham.html https://vattucongtrinh.net/bac-tham-la-gi-ung-dung-bac-tham.html#respond Wed, 16 Jan 2019 11:44:06 +0000 https://vattucongtrinh.net/?p=2805 https://vattucongtrinh.net/bac-tham-la-gi-ung-dung-bac-tham.html/feed 0 2805